<

ความคิดเห็นของท่านมีค่า!

Lenya Jewelry ขอขอบคุณที่ท่านได้สละเวลาเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าของเรา โดยท่านสามารถให้คะแนนความชอบในตัวสินค้า และ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ ได้ในกรอบความเห็นด้านล่าง

แสดงความคิดเห็น

  • *ความคิดเห็นของท่านต้องมีความยาวระหว่าง 10-1000 ตัวอักษร
ไอเดียสำหรับการแสดงความคิดเห็น
- ใช้สินค้าจริง ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น
- เน้นไปที่จุดเด่นในตัวสินค้า หรือลักษณะเด่นของสินค้า แบบเฉพาะเจาะจง
- หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นในข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ราคาโปรโมชั่น ภาษาที่ไม่เหมาะสม รวมไปถึงทัศนคติเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทอื่นๆ หรือร้านค้าอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน
- หากท่านต้องการแสดงความคิดเห็นอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้า โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดยตรง