เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการต่อไปนี้ เป็นเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ www.lenyajewelry.co.th  ซึ่งจัดทำขึ้นโดยบริษัท เลนญ่า จิวเวลรี่  จำกัด (ผู้จัดจำหน่าย) กับ ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ www.lenyajewelry.co.th โดยเสร็จสมบูรณ์แล้ว (สมาชิก) สมาชิกที่ลงทะเบียนจะต้องตกลงยินยอมตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการตามข้อตกลงนี้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้ในอนาคตได้ตามความเหมาะสม  

 

สงวนสิทธิ์

Lenya Jewelry  โดยบริษัท เลนญ่า จิวเวลรี่  จำกัด ไม่อนุญาตให้มีการนำ โลโก้ เนื้อหา  รูปภาพสินค้า ตลอดจนข้อความต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บน เว็บไซต์ www.lenyajewelry.co.th  ไปใช้โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากมีผู้ใดกระทำการฝ่าฝืน ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย  ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.lenyajewelry.co.th  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อผิดพลาดจากการพิมพ์  ด้านเทคนิค หรือคำอธิบายของสินค้าใดๆก็ตาม

 

เกี่ยวกับรูปภาพของสินค้า

 

รูปภาพสินค้าของ Lenya Jewelry ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.lenyajewelry.co.th นั้น ได้รับการถ่ายและตกแต่งให้มีความใกล้เคียงกับสินค้าจริงมากที่สุด ทั้งส่วนของรูปแบบและสีของสินค้า อย่างไรก็ตาม Lenya Jewelry  ไม่สามารถรับประกัน 100% ว่าสีที่สมาชิกเห็นจะตรงตามของจริงอย่างไม่มีคลาดเคลื่อน  เนื่องจากสีของรูปภาพสินค้าที่สมาชิกเห็นขึ้นอยู่กับจอภาพของคอมพิวเตอร์ของสมาชิก  ซึ่งอาจมีการตั้งค่ามาตรฐานของสีที่แตกต่างออกไป

 

เกี่ยวกับข้อมูลสินค้า

 Lenya Jewelry พยายามที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดบนเว็บไซต์  อย่างไรก็ตาม อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรืออาจจะมีความไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจจะเกิดจากข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ ซึ่งทาง Lenya Jewelry ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดในความไม่ถูกต้องดังกล่าว โดยการ เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่สมาชิกสั่งซื้อสินค้าไปแล้ว) ทั้งนี้ ความผิดพลาดดังกล่าว รวมความถึงราคาสินค้าและจำนวนของสินค้าคงคลังและรายละเอียดส่วนประกอบของสินค้า

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย

 • Lenya Jewelry  จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิก หรือบุคคลที่ สาม อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์ของสมาชิก และรวมตลอดถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการที่ละเมิดฝ่าฝืน เงื่อนไขในข้อตกลงนี้
 • Lenya Jewelry จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บริการ การรุกล้ำ สิทธิส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆ ที่มีบุคคลที่สามนำบริการนี้ไปใช้อย่างผิดวิธี
 • Lenya Jewelry จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้น กรณีหากข้อมูลของ สมาชิกถูกเปิดเผยโดยบุคคลอื่น หรือจากเฮ็กเกอร์ จนทำสมาชิกได้รับความเสียหาย
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการของสมาชิกเนื่องจากเป็นการใช้บริการส่วนบุคคล สมาชิกจะต้องไม่มอบหรือเผยแพร่ Username และ Password ของสมาชิกผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลอื่นเพื่อเข้ามาใช้บริการแทนท่านสมาชิก เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี มาใช้บริการของเว็บไซต์ ถึงแม้นว่าบุคคลผู้นั้นจะได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือไม่ก็ตาม
 • Lenya Jewelry ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า และความผิดพลาดในการดำเนินงานใดๆ ของพันธกรณี ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากความล่าช้าและความผิดพลาดดังกล่าวมาจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของทางบริษัทฯ
 • กฎ ระเบียบ เงื่อนไข ข้อตกลงการใช้บริการ หรือค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลในการใช้ บริการ อาจเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

 

การสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อสินค้าทำได้โดยการเปิดรายละเอียดสินค้า  กดปุ่ม "หยิบใส่กล่องสินค้า"  เพื่อเพิ่มรายการสินค้าที่คุณต้องการจะซื้อลงใน รายการสั่งซื้อ เลือกวิธีการชำระเงิน ข้อมูลการจัดส่ง คลิกที่ปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อ” หลังจากนั้น ทางสมาชิกที่ทำการสั่งซื้อจะได้รับ ข้อมูลการสั่งซื้อพร้อมทั้ง ข้อมูลเพื่อการชำระค่าสินค้า

 

ราคา

Lenya Jewelry ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับสินค้าที่ปรากฏใน เว็บไซต์ www.lenyajewelry.co.th โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  

คูปองส่วนลด

คูปองส่วนลด เป็นสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ได้รับเท่านั้นและไม่สามารถโอนได้ ไม่มีค่าเงินและไม่สามารถที่จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินได้ และมีวันหมดอายุ การใช้บัตรส่วนลดจะต้องมีมูลค่ารวมของการสั่งซื้อ (ไม่รวมค่าจัดส่ง) ที่สูงกว่าค่าเงินของส่วนลด โดยบัตรส่วนลดบางชนิดอาจมีข้อกำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำในการสั่งซื้อ

 

การจัดส่งสินค้า

 

จัดส่งสินค้าแบบ EMS คิดค่าบริการ 50 บาททั่วประเทศ

Lenya Jewelry จะทำการจัดส่งสินค้าให้กับท่าน ภายหลังจากที่ทีมงานได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากท่านและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ภายใน 24 ชั่วโมง (สำหรับวันทำการ จันทร์-ศุกร์) และภายใน 48 ชั่วโมง (สำหรับวันหยุด เสาร์-อาทิตย์) และสำหรับวันหยุดในช่วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ Lenya Jewelry จะดำเนินการจัดส่งสินค้าในทันทีที่บริษัทเปิดทำการ ซึ่งทีมงานจะแจ้งให้ท่านได้ทราบอีกครั้ง  และในทุกรายการสั่งซื้อ มีบริการจัดส่งแบบ EMS ของไปรษณีย์ไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยมีการแจ้ง Tracking Number ให้สมาชิกที่สั่งซื้อได้ทราบ ผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับเวบไซต์www.lenyajewelry.co.th

 

รับสินค้าด้วยตนเอง

สมาชิกสามารถเดินทางมารับสินค้าด้วยตนเองได้ที่ Showroom ของ Lenya Jewelry ที่ 89/60-62 The Enterprize Park ถ.บางนา-ตราด(กม.5) บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540 โดยทำการนัดหมายวันและเวลาล่วงหน้า ที่เบอร์โทร 02 -170 9540

 

จัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ

กรณีที่สมาชิกมีถิ่นที่อยู่อาศัยในพื้นที่นอกประเทศไทย หรือต้องการสั่งซื้อสินค้าจาก Lenya Jewelry แล้วจัดส่งไปยังที่อยู่ในต่างประเทศ เราขอแนะนำให้คุณทำรายการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ในเครือบริษัท เลนญ่า จิวเวลรี่ จำกัด ดังต่อไปนี้ http://www.lenyajewelry.com/ เพื่อที่ระบบจะคำนวณค่าจัดส่งไปยังประเทศปลายทางได้ถูกต้อง

 

การคืนสินค้า

กรณีที่สมาชิกมีการสั่งซื้อสินค้าบนช่องทางออนไลน์ของ Lenya Jewelry และไม่พอใจในคุณภาพของสินค้า สมาชิกสามารถที่จะเปลี่ยนสินค้าได้ เพียงสมาชิกส่งสินค้าคืนกลับมาที่บริษัทภายในเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า (เช็คจากวันที่รับสินค้ากับทางไปรษณีย์) สินค้าที่สมาชิกทำการเปลี่ยน อาจเป็นสินค้าแบบเดียวกัน หรือคนละแบบได้ โดยหากสินค้าแบบใหม่มีราคาสูงกว่าแบบเดิม สมากชิกจะต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว


ข้อมูลการลงทะเบียนเป็นสมาชิก

ข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในระบบสมาชิกเว็บไซต์ของ Lenya Jewelry นั้น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับ Lenya Jewelry ที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวอย่างสูงสุดแก่สมาชิก ดังนั้นแล้วข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ไว้กับ Lenya Jewelry  จะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกเอง

 • เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการซื้อสินค้า และให้บริการตามที่สมาชิกต้องการ
 • เพื่อตอบคำถามที่สมาชิกสอบถามข้อมูลมายังทีมงาน Lenya Jewelry
 • เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ และติดตามข้อมูลการดำเนินการสั่งซื้อของสมาชิก เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า
 • เพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกในกรณีที่เกิดความผิดพลาดและส่งผลกระทบต่อสมาชิก
 • เพื่อปรับปรุงสินค้าและการให้บริการ ปรับปรุงเว็บไซต์ จัดทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย และอื่นๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าสมาชิกต่อไป
 • เพื่อให้ทีมงาน Lenya Jewelry  ได้ทำความเข้าใจในฐานข้อมูลของลูกค้า เกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ความสนใจ พฤติกรรมการสั่งซื้อ และอื่นๆ
 • และ เพื่อให้ทีมงาน Lenya Jewelry  สามารถติดต่อกับสมาชิกได้โดยสะดวก ผ่านทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล ซึ่งได้แก่ ประเด็นที่เกี่ยวกับสินค้า การบริการ และการสั่งซื้อสินค้า

การยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล

สมาชิกเวบไซต์  www.lenyajewelry.co.th สามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร หรือ E-Newsletter จาก Lenya Jewelry  ที่ส่งไปยังอีเมลของสมาชิกได้ โดยการเข้าไปแก้ไขด้วยตนเองที่ ข้อมูลสมาชิก แล้วคลิกให้เครื่องหมายถูกหายไปที่กล่องหน้าข้อความที่เขียนว่า ต้องการรับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและโปรโมชั่นใหม่ๆจาก Lenya Jewelry  และสามารถกลับมารับข้อมูลข่าวสาร หรือ E-Newsletter จาก Lenya Jewelry  โดยทำเครื่องหมายถูกในวิธีการเดียวกันนี้

ความปลอดภัยของข้อมูลการสั่งซื้อ

Lenya Jewelry มีระบบการเก็บข้อมูลของสมาชิกในระบบเซิฟเวอร์ที่ใช้การเข้าถึงด้วยรหัส เพื่อป้องกันความลับ รักษาความปลอดภัย และคงความสมบูรณ์ของข้อมูลไว้ ดังนั้นแล้วการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก จะสามารถมองเห็นได้เฉพาะทีมงาน Lenya Jewelry  เท่านั้น โดยบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของสมาชิกได้อย่างแน่นอน