คลิกสั่งซื้อทันที

ความเชื่อเรื่องของพระอาทิตย์ เป็นความเชื่อของชาวฮินดู ที่มีพิธีการบูชาพระอาทิตย์ทั้งเวลาเช้าและเย็น ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา เป็นวิถีชีวิตของชาวฮินดู ประชาชนจำนวนมากนำสิ่งของต่างๆ มาบูชาสุริยะเทพ โดยมีความเชื่อว่าสุริยะเทพนั้นเป็นผู้มีพระคุณในการให้แสงสว่างแห่งชีวิต

ถ้าไม่มีแสงอาทิตย์ ก็จะไม่สามารถดำเนินชีวิตไปได้ พร้อมทั้งบูชาแม่คงคา เพื่อสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรื่องของชีวิต เป็นประเพณีและความเชื่อที่ให้ผลแก่จิตใจของชาวฮินดู โดยเฉพาะชาวเมืองพาราณสี

ช่วงเย็นของทุกวัน ประชาชนจะพากันมาที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ถือเครื่องบูชาสักการะ บ้างก็เดินสวดมนต์มาตั้งแต่บ้านจนถึงแม่น้ำคงคา จากนั้นก็จะวางเครื่องบูชาไว้ จุดธูปเทียนไหว้พระแม่คงคา ผู้หญิงจะถือเครื่องบูชาและลงไปยืนนอยู่ในแม่น้ำแล้วสวดมนต์ พอเสร็จแล้วจึงเดินทางกลับบ้าน

 

หลังจาก อาบน้ำเสร็จ ก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ที่นำมา ถือว่า เปลี่ยนผ้าที่เป็นเด็กให้กลายเป็นสาวเต็มตัว แล้วจึงเดินทางกลับบ้านจัดการฉลอง นำอาหาร และเครื่องบูชาต่างๆ มากินเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เชื่อว่าจะทำให้ชีวิติของตนพบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง

ส่วนความหมายสากลทั่วไป แสงสว่างของดวงอาทิตย์ ถือว่าเป็น สัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นวันใหม่ มีแสงสว่างนำทางชีวิต ให้ชีวิตพ้นความมืดมิด เป็นการชี้ทางสว่างให้เริ่มโอกาสใหม่ๆ ในชีวิตค่ะ
 
(ที่มาเรื่องความเชื่อของชาวฮินดู : Indiaindream.com สมาคมนักศึกษาไทย ม.พาราณสี, วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553)

บทความดังกล่าวข้างต้นจัดทำโดยทีมงาน บริษัท เลนญ่า จิวเวลรี่ จำกัด ทางเราจึงขอสงวนสิทธิ์ การคัดลอกเนื้อหาทุกบทความของทางบริษัทฯ
กรณีต้องการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิง กรุณาติดต่อทีมงานค่ะผ่าน LINE: @LenyaJewelry ค่ะ