อความารีน เทพีแห่งท้องทะเล เป็นอัญมณีที่มีพลังของการปลุกปลอบใจ ด้วยความเยือกเย็นและมั่นคงของน้ำทะเล ผู้ใส่จะรู้สึกถึงความนิ่งสงบไหลรื่นไปกับสายน้ำ ขจัดความกระวนกระวาย และความคิดในแง่ร้ายให้หมดสิ้น