เลนญ่า จิวเวลรี่ ได้รับมอบประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ในโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ: Buy With Confidence (BWC) 

ซึ่งหมายความว่าจิวเวลรี่ทุกชิ้นที่ลูกค้าซื้อจากเลนญ่า เป็นอัญมณีแท้อย่างแน่นอน

โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ : Buy With Confidence (BWC) เกิดจากความร่วมมือของ

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
4. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

เลนญ่า จิวเวลรี่ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกเป็นส่วนร่วมของโครงการนี้

มันใจในคุณภาพ * มั่นใจในอัญมณี * มั่นใจในเครื่องประดับจากเลนญ่าจิวเวลรี่

 

บทความดังกล่าวข้างต้นจัดทำโดยทีมงาน บริษัท เลนญ่า จิวเวลรี่ จำกัด ทางเราจึงขอสงวนสิทธิ์ การคัดลอกเนื้อหาทุกบทความของทางบริษัทฯ

กรณีต้องการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิง กรุณาติดต่อที่ webmaster@lenyajewelry.co.th เท่านั้นค่ะ